Waarschuwing: De menubalk kon niet worden geladen.
Familie Kolkman
Deze site

Onze Familie Kolkman


Onze familie Kolkman bestaat uit de nakomelingen van Jan (Herman) Kolkman (1892-1967) en (Beren)dina Hungerink (1899-1994) Hun boerderij in Gelselaar werd in 1919 door Jan gebouwd. In de volksmond werden Jan en de boerderij wel Ebben-Jan genoemd. Die naam slaat terug op Jans overgrootvader Engbert of Ebbe Kolkman (1797-1874). Daarvan zijn geen andere nakomelingen in leven, zodat wij ook de enige nakomelingen van deze van 'Brooks' afkomstige Ebbe zijn.
Jan trouwde in 1923 met Dina, die van 'de Nieuwe Garver' in Haarlo kwam. Nu, juli 2006, hebben ze meer dan 100 nakomelingen en dat aantal groeit gestaag. Met de partners er bij wordt de lijst nog veel groter.


De onderdelen van de site

Home-page of index
Het belangrijkste daarvan is de Index, waarop de nieuwste berichten bovenaan staan. Kijk daar dus regelmatig.

Forum is bedoeld om gedachten en ideeën in relatie tot onze Familie Kolkman of deze site uit te wisselen. Klik in Forum op [Nieuw bericht] als je mee wilt praten. Aangezien het forum nogal last had van een spambot is de toegang tot het forum beveiligd met een log-in.

Personalia
De persoonsgegevens worden afgeschermd door een wachtwoord dat alleen aan de leden van de familie gegeven wordt. Omdat het niet mogelijk is om alle gegevens in één staat weer te geven en het toch overzichtelijk te houden zijn er drie verschillende lijsten.
In de Familiestaat zijn alle familieleden en hun partners in hun onderlinge verhouding weergegeven.
In de Adressenlijst zijn de adressen, telefoonnummers en evt. e-mailadressen opgenomen. Ook is er ruimte voor een korte weergave van beroep of bezigheid, een webadres of een link naar een andere (eigen) creatie.
De Verjaardagskalender (eigenlijk: lijst van geboortedata) spreekt voor zich.
Via het Wijzigingsformulier kunnen correcties en aanvullingen worden doorgegeven. Hou zelf in de gaten of wijzigingen goed zijn doorgevoerd; een fout is zo gemaakt. En bedenk: wat niet is opgegeven wordt ook niet opgenomen.

Één database
In plaats van in verschillende lijsten zijn alle persoonsgegevens in een Excel-bestand opgenomen. Daaruit worden de gepubliceerde staten geselecteerd en van tijd tot tijd vernieuwd. Er wordt niet veel tijd aan de opmaak besteed, maar mocht de huidige lay-out niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag.

Wie kan en wil het onderdeel Persoonsgegevens op zich nemen?

Familieberichten
Deze rubriek is bestemd voor korte mededelingen over belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijk- of familieleven.

Geschiedenis
In deze rubriek historische gegevens over Jan Herman Kolkman en Berendina Hungerink en hun voorouders.

Berichten-Foto's-Verslagen
Neem voor alles wat met foto's te maken heeft contact op met :
Allard te Raa. Al het overige dat met onze familie te maken heeft en dat niet in een andere rubriek past kan hier een plaats krijgen. 'Subfamilies' kunnen hun foto's op het eigen gedeelte plaatsen en het is ook denkbaar dat afbeeldingen die bij een bepaalde artikel horen daarbij worden geplaatst. De praktijk zal het moeten leren.

Subfamilies
Hiermee worden de verschillende takken van de familie bedoeld. Wie weet een betere naam?
Met name de familie in Canada vormt door taal en afstand duidelijk een aparte groep. Jan JHzn. treedt als tussenpersoon met de Canada-tak op.
Ook voor de andere takken kan een eigen plek op deze website aantrekkelijk zijn. Denk aan de tak Bennie. Zo nu en dan een berichtje over hem, en natuurlijk foto's, kunnen daar hun plaats vinden.
Elke 'subfamilie' kan gebruik maken van de ruimte die voor hen beschikbaar is. Als ze een eigen website hebben kan die via een hyperlink met deze site verbonden worden.
Beveiliging Persoonsgegevens

Soms bereiken de webmaster berichten dat de beveiliging van de personalia er uit zou liggen. Die meldingen zijn nooit reproduceerbaar gebleken. De beveiliging is redelijk solide, in die zin dat je er zonder geldige naam en wachtwoord niet langs komt. Zonder naam wachtwoord is het niet mogelijk emailadressen en andere persoonsgegevens te "oogsten".

Sommige browsers onthouden naam en wachtwoord en loggen automatisch, en voor de gebruiker ongemerkt, in zodra een beveiligde pagina wordt opgevraagd. Dat zou er mogelijk aan de hand kunnen zijn indien men meent zonder log-in bij de gegevens te kunnen komen. Aan onzorgvuldig bewaarde inloggevens kunnen we echter niets doen. Anders dan een nieuw wachtwoord instellen. Tot op heden is zulks niet nodig gebleken. Uit voorzorg, en dus niet wegens "lekken" is de log-in per augustus 2017 opnieuw ingesteld.

Iedere gebruiker zal dus vanaf datum naam en wachtwoord opnieuw in moeten voeren. Vertrouwt u er op dat de beveiling goed geregeld is dan kiest u voor "naam en wachtwoord onthouden" zodra u dat gevraagd wordt (aangeraden). Heeft u zorgen omtrent de beveiliging of wilt u niets aan het toeval overlaten dan kiest u voor de optie "naam en wachtwoord nooit onthouden voor deze website". Zo dat u op ieder moment kunt blijven checken of het wel OK is met de beveiliging.
Verantwoording

De domeinnaam familiekolkman.nl staat op mijn naam, de site is door Peter en diens medewerker Daan gebouwd. De inhoud heb ik er in gezet en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik hoop dan ook dat op- en aanmerkingen, al dan niet via Forum, aan mij worden doorgegeven.
Ik realiseer me dat het feit dat ik aan deze site begonnen ben verplichtingen schept. Maar door mijn leeftijd gaat het steeds meer tijd kosten en komen andere taken, voor mij minstens zo belangrijk, in het gedrang. Daarom hoop ik dat anderen mij gaan ontlasten. Hetzij door een bepaald onderdeel voor zijn of haar rekening te nemen, zoals Allard dat met het Fotoalbum doet, hetzij door het beheerderschap over te nemen.

Was geschreven: Bert Kolkman (overleden 11 april 2014)

Naschrift Allard :
Om Bert wat te ontlasten heb ik naast de fotodiensten ook het technische beheer van de site overgenomen. Een soort webmaster dus. Verder heeft Josta toegezegd Bert te willen gaan helpen met redactionele taken. Prachtig. Nog een extra hulpje zou nog zeer welkom zijn. Iedereen heeft het erg druk dus dat is niet zo'n goede reden om niet mee te doen. Sinds 2007 ben ik ook financieel verantwoordelijk voor de site. Sinds aanvang 2013 is ook het domein op mijn naam overgeschreven.

Financieel

Voor de continuiteit van deze site zal ook financieel nog wat geregeld moeten worden. Bert heeft de ontwikkelkosten geheel voor zijn rekening genomen. Daarnaast is er een jaarlijkse afdracht naar de webhoster. Dit was tot medio 2017 ruim 80 euro (VDX). Inmiddels is de site verhuist naar een goedkopere hoster (Webruimtehosting) De kosten zijn nu € 19,20 per jaar. Wij zouden elk lid van de kolkmanfamilie, althans diegenen die zich betrokken voelen bij het wel en wee van deze site, willen vragen of elk familielid of (sub)gezin op een gegeven moment éénmalig de jaarlijkse kosten voor zijn/haar rekening zou willen nemen. Zo zal zich een lijst met sponsors gaan opbouwen. Het begin is er :

2003 : Bert
2004 : Bert
2005 : Bert
2006 : Bert
2007 : Allard en Astrid
2008 : Henk en Reintje
2009 : Allard en Astrid
2010 : Allard en Astrid
2011 : Allard en Astrid
2012 : Allard en Astrid
2013 : Arjan en Marjan
2014 : Arjan en Marjan
2015 : Arjan en Marjan
2016 : Reintje
2017 : Tine
2018 : Jan (Bzn)
2019 :
2020 :
2021 :
2022 :
2023 :
2024 :
2025 :
2026 :
2027 :
2028 :
2029 :
2030 :
2031 :
2032 :